Welkom

Een festival wat er toe doet hoeft niet groot te zijn….!

Deze website maakt deel uit van een zgn. “sitecluster”. Een concept van Performers Platform wat inhoud dat verschillende domeinnamen met de daarbij behorende websites gekoppeld zijn en naar elkaar verwijzen.

Deze sitecluster betreft de domeinen Festivaloverzicht.nl , Theaterfestivals.nl en Straatfestivals.nl. De domeinnamen van de sitecluster Festivaloverzicht.nl staat garant voor een plaatsje heel hoog in de zoekresultaten voor alle zoekopdrachten waar het woord straat en festival in genoemd worden.

Reden te meer om ervoor te zorgen dat uw evenement of festival er bij staat….

In het huidige kunstenklimaat in Nederland is het moeilijk om een carrière op te bouwen

Uit interviews is gebleken dat een aantal makers vaak fysiek tijd tekort komt om zich te kunnen richten op de artistieke ontwikkeling in de mate waarin zij dat graag zouden willen. Theaterfestivals ondersteunen steeds vaker beginnende makers. Daarmee is de functie van theaterfestivals in Nederland verbreed. Zo fungeren de festivals tegenwoordig niet enkel meer als presentatieplek maar ook als talentontwikkelaar. De manier waarop dit gebeurt is volgens de gesproken makers nog onvoldoende, met name als het wordt vergeleken met hoe voorheen productiehuizen talentontwikkeling hebben gefaciliteerd. Uit de interviews blijkt dat de trajecten meer gericht zijn op het maken van festivalproducties voor het desbetreffende seizoen dan op de persoonlijke ontwikkeling en de toekomst van de geselecteerde maker. Festivals leveren zeker een bijdrage aan talentontwikkeling maar niet in dezelfde mate als productiehuizen. Dit komt onder andere doordat de trajecten bij de festivals meestal van kortere duur zijn dan die bij een productiehuis.

                   

Het opbouwen van een duurzame toekomst is van belang voor een beginnende maker. Het blijkt alsof daar binnen deze twee trajecten te weinig geld en tijd voor is. Wellicht zou het een verbetering zijn als een traject meer aandacht besteedt aan de financiële kanten van een kunstenaarscarrière zodat een kunstenaar zich ook richting het marktdomein kan ontwikkelen. Uiteindelijk kan een kunstenaar idealiter zichzelf in zijn levensonderhoud voorzien waardoor er meer tijd, rust en ruimte ontstaat om zich verder artistiek te ontwikkelen.

Verder is het van belang dat een maker de juiste organisaties vindt die passen bij zijn of haar werk waardoor de zogeheten duurzame toekomst kan worden opgebouwd. Deze organisaties kunnen als partners fungeren of kunnen een speelplek aanbieden.

Er wordt meer dan voorheen gevraagd van de zelfstandigheid van een maker. Een beginnende theatermaker moet zijn eigen plekje zien te bemachtigen in het theaterveld. De al moeilijke fase na het afstuderen is nog complexer geworden de afgelopen jaren. Makers weten niet goed waar ze terecht kunnen. Er worden bij aanvragen voor subsidies en door personen werkzaam op verschillende posities in het kunstenveld gevraagd naar hun positie maar beginnende makers vinden het lastig om zichzelf te positioneren omdat ze vaak van project naar project gaan. De ontwikkelingstrajecten van festivals zouden ze hierbij kunnen helpen door meer inzicht te geven in het veld en de talenten te laten zien wat er zoal bestaat aan culturele instellingen in Nederland. Zodoende dragen zij bij aan het opbouwen van die duurzame toekomst van een maker.
(fragment ontleent aan scriptie van Marloes Wieffer: “Theaterfestivals en talentontwikkeling: een ideale combinatie?”)